Kinu Yarn

100% Seide/Silk

50 grams

425 meters/464 yards

Black #388 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Charcoal #387 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Gray #386 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Light Gray #385 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Snow Gray #384 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Capri Blue #392 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Aqua #394 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Dark Navy #383 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Angora #350 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Logwood #352 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Bordeaux #397 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

White #389 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Grass #395 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Lead Green #372 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Pool Green #374 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Hydrangea #396 -Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Violet #391 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart

Cream #356 - Ito Kinu

Ito Kinu
Add to cart